O firmě DEUS PARDUBICE

Společnost DEUS PARDUBICE, s.r.o. byla založena v březnu roku 1995 za účelem poskytování komplexních služeb v oblasti daňového, účetního a ekonomického poradenství včetně vedení účetnictví.

Společnost je od února 2005 držitelem certifikátu ISO 9001:2000 pro činnosti daňové poradenství a vedení účetnictví. Cerfikována byla firmou NQA CZ, s.r.o. která patří pod britskou skupinu National Global Assurance Ltd.iso

"Naším cílem je poskytovat každému z našich klientů co nejkvalitnější služby"

Společnost DEUS PARDUBICE, s.r.o. je zapsána u Komory daňových poradců v Brně, jako právnická osoba oprávněna poskytovat služby daňového poradenství. Společnost DEUS PARDUBICE, s.r.o., má uzavřeny odpovídající pojistné smlouvy ke krytí případných rizik spojených s předmětem své činnosti s hlavním zaměřením na daňové poradenství a vedení účetnictví, a to jak ve vztahu ke právnické osobě, tak i za jednotlivé fyzické osoby - daňové poradce, které jsou pověřeni plněním konkrétních úkolů pro naše klienty. Společnost DEUS PARDUBICE, s.r.o., považuje za naprostou samozřejmost zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozví při plnění požadavků svých klientů. Tato skutečnost platí v plném rozsahu pro všechny zaměstnance společnosti.