Novinky 2021

Informace k EET *** Novinky 2020 *** Novinky 2019 *** Novinky 2018 *** Novinky 2017 *** Novinky 2016

Od 1.1.2021 dochází k dalšímu razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 14 600 korun na 15 200 korun a u hodinové sazby z 87,30 korun na 90,50 korun.

Společně s růstem minimální mzdy dojde k růstu u nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Zaručená mzda 2021

Skupina práce

2020

2021

Kč/hod.

Kč/měsíc

Kč/hodinu

Kč/měsíc

1.

87,30

14 600

90,50

15 200

2.

96,30

16 100

99,90

16 800

3.

106,40

17 800

110,30

18 500

4.

117,40

19 600

121,80

20 500

5.

129,70

21 700

134,40

22 600

6.

143,20

24 000

148,40

24 900

7.

158,10

26 500

163,90

27 500

8.

174,60

29 200

181,00

30 400

 

 

Výše sazeb stravného pro zaměstnance

Délka pracovní cesty

2020

2021

5 – 12 hodin

86 Kč

91 Kč

12 – 18 hodin

131 Kč

138 Kč

nad 18 hodin

205 Kč

217 Kč

Základní sazby stravného v cizí měně 2020

Vyhláškou č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, byla zvýšena sazba stravného u 17 zemí, a to zpravidla o 5 – 10 eur či dolarů.

Země se změnou sazby stravného

země

měnový kód

měna

2020

2021

Afghánistán

EUR

euro

40,-

45,-

Albánie

EUR

euro

35,-

40,-

Bulharsko

EUR

euro

35,-

40,-

Čad

EUR

euro

45,-

50,-

Filipíny

EUR

euro

35,-

40,-

Indonésie

EUR

euro

35,-

40,-

Kamerun

EUR

euro

45,-

50,-

Kuba

EUR

euro

50,-

55,-

Niger

EUR

euro

45,-

50,-

Rovníková Guinea

EUR

euro

45,-

50,-

Senegal

EUR

euro

45,-

50,-

Slovinsko

EUR

euro

35,-

40,-

Svatý Tomáš a Princův ostrov

EUR

euro

35,-

40,-

Švédsko

EUR

euro

50,-

55,-

Tchaj-wan

EUR

euro

40,-

45,-

Turkmenistán

EUR

euro

40,-

45,-

 

Základní sazby stravného 2020 u vybraných států

země

měnový kód

měna

sazba stravného

Belgie

EUR

euro

50,-

Bulharsko

EUR

euro

40,-

Dánsko

EUR

euro

55,-

Estonsko

EUR

euro

40,-

Finsko

EUR

euro

50,-

Francie

EUR

euro

45,-

Chorvatsko

EUR

euro

35,-

Irsko

EUR

euro

50,-

Itálie

EUR

euro

50,-

Kypr

EUR

euro

40,-

Litva

EUR

euro

40,-

Lotyšsko

EUR

euro

40,-

Lucembursko

EUR

euro

50,-

Maďarsko

EUR

euro

35,-

Malta

EUR

euro

50,-

Německo

EUR

euro

45,-

Nizozemsko

EUR

euro

50,-

Polsko

EUR

euro

40,-

Portugalsko

EUR

euro

40,-

Rakousko

EUR

euro

45,-

Rumunsko

EUR

euro

35,-

Řecko

EUR

euro

40,-

Slovensko

EUR

euro

35,-

Slovinsko

EUR

euro

40,-

Španělsko

EUR

euro

45,-

Švédsko

EUR

euro

55,-

Švýcarsko

CHF

švýcarský frank

75,-

Turecko

EUR

euro

40,-

Ukrajina

EUR

euro

45,-

Velká Británie

GBP

anglická libra

45,-

 

Základní náhrady pro zaměstnance při použití soukromého vozidla za 1 km jízdy

Typ vozidla

2020

2021

Jednostopá vozidla, tříkolky

1,10 Kč

1,20 Kč

Osobní silniční motorová vozidla

4,20 Kč

4,40 Kč

Průměrné ceny PHM pro vyúčtování služebních cest zaměstnanců

Druh paliva

2020

2021

benzin aut. 95 0 Super

33,20 Kč

27,80 Kč

benzin aut. 98 0 Super

36,20 Kč

31,50 Kč

motorová nafta

31,90 Kč

27,20 Kč

Kilowatthodinu elektřiny

4,80 Kč

5,00 Kč

 

Přehled slev u fyzických osob

Typ slevy

2020

2021

Na poplatníka

24 840 Kč

27 840 Kč

Na částečnou invaliditu poplatníka

2 520 Kč

2 520 Kč

Na plnou invaliditu poplatníka

5 040 Kč

5 040 Kč

Držitel průkazky ZTP/P

16 140 Kč

16 140 Kč

Pro studenta

4 020 Kč

4 020 Kč

Sleva na manžela(ku)

24 840 Kč

24 840 Kč

Sleva na manžela(ku) ZTP/P

49 680 Kč

49 680 Kč

Slevy na jedno vyživované dítě

15 204 Kč

15 204 Kč

Sleva na druhé vyživované dítě

19 404 Kč

19 404 Kč

Sleva na třetí a další vyživované dítě

24 204 Kč

24 204 Kč

Novinky ve zdravotním a sociálním pojištění od roku 2021

Sociální a zdravotní pojištění 2021

Minimální mzda

Od 1. ledna 2021 se zvyšuje minimální mzda z 14 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 87,30 Kč na 90,50 Kč.

Společně s růstem minimální mzdy, vzroste i úroveň zaručené mzdy. Od 1. ledna 2021 se bude nejnižší úroveň zaručené mzdy pohybovat v rozmezí od 15 200 Kč do 30 400 Kč měsíčně.

Vlivem růstu minimální mzdy se od 1.1.2021 zvýší pojistné na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů, kterým výše pojistného vzroste o 81 Kč. Nově tak budou platit pojistné ve výši 2 052 Kč. První platba je splatná nejpozději 8. 2. 2021.

Nemocenské pojištění

Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění se zvyšují v 1. redukční hranici na částku 1 182 Kč, ve 2. redukční hranici na částku 1 773 Kč a ve 3. redukční hranici na částku 3 545 Kč. Nově bude při výpočtu náhrady mzdy zvýšena redukční hranice o koeficient 0,175 a zaokrouhlena na haléře směrem nahoru.

Úprava redukční hranice pro náhradu mzdy:

 1. 1 182 * 0,175 = 206,85 Kč
 2. 1 773 * 0,175 = 310,257 Kč
 3. 3 545 * 0,175 = 620,375 Kč

Pojistné na sociálním zabezpečení

Částka průměrné mzdy pro účely pojistného pro rok 2021 byla stanovena ve výši 35 441 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 701 168 Kč.

Rozhodná částka zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 85 059 Kč ročně.

Min. měsíční pojistné

2020

2021

sociální pojištění

-

-

hlavní činnost

2 544 Kč

2 588 Kč

vedlejší činnost

1 018 Kč

1 036 Kč

zdravotní pojištění

2 352 Kč

2 393 Kč

 

Novinky v daních od roku 2021

Paušální daň

Jedná se o novou možnost zdanění pro OSVČ, kterou uvádí v platnost novela zákona o daních z příjmů, kterou 4. 12. podepsal prezident republiky a nyní se čeká pouze na jeho zveřejnění ve sbírce zákonů. Zákon začíná platit tedy od 1.1.2021.

Paušální daň je možnost, kterou si, při splnění daných podmínek, může zvolit OSVČ, jako způsob zdanění své činnosti. Jedná se především o sloučení daňové povinnosti a povinností u záloh na zdravotní a sociální pojištění. Nevýhodou paušální daně je ztráta možnosti uplatňovat slevy na dani, daňová zvýhodnění či nezdanitelné částky daně.

Paušální daň je částka, která se bude každý rok měnit v závislosti na minimální a průměrnou mzdu. Paušální daň se skládá měsíčně z: minimální částky zdravotního pojištění, 1,15násobku minimálního sociálního pojistného a daně ve výši 100 Kč. Pro rok 2021 je měsíční paušální daň stanovena ve výši 5 469 Kč a její splatnost je vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce.

Poplatníkem paušální daně pro rok 2021 se může stát, ten, kdo k 1.1.2020 splňuje:

- jedná se o OSVČ

- není plátcem DPH

- není společníkem V.O.S, ani komplementářem v K.S.

- není dlužníkem, vůči němuž by bylo zahájeno insolvenční řízení

- za rok 2020 neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, kromě

o příjmy od daně osvobozené

o příjmy, které nejsou předmětem daně

o příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň z DPP)

- k 1.1.2021 nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti

- podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10. 1. 2021 (během roku se do paušálního režimu může přihlásit pouze OSVČ, která zahájí svou činnost)

Měsíčně placená paušální daň ve výši 5 469 Kč je v zákoně zvaná jako záloha, součet těchto záloh je roven dani, pokud poplatník na konci zdaňovacího období splňuje následující:

- příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšují 1 000 000 Kč

- nepočítají se příjmy osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou (např.: dohody o provedení práce do 10 000 Kč, za předpokladu, že nebylo podepsáno prohlášení poplatníka)

- OSVČ se nestala plátce DPH

- není společníkem V.O.S, ani komplementářem v K.S.

- příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy nepřesahují v celkové výši 15 000 Kč.

Jestliže nesplnil výše uvedené podmínky, je povinen podat daňové přiznání, a uhrazené zálohy na daň, sociální a zdravotní pojištění se budou chovat jako uhrazené zálohy, které budou následně vyúčtovány dle skutečnosti.

Termín pro registraci pro rok 2021: 11. ledna 2021

Daňový balíček 2021

Dne 31. 12. 2020 ve sbírce zákonů byl publikován sněmovní tisk 609/2020, jenž přináší následující změny v daňové oblasti. Zákon je platný od 1.1.2021, některé z jeho ustanovení je možné aplikovat prostřednictvím přechodných ustanovení i na rok 2020.

 1. Stravenkový paušál

V rámci §6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů došlo k zavedení tzv. stravenkového paušálu. Přesněji o možnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Výše uvedené tedy znamená, že zaměstnanci namísto „papírových stravenek“ budou moci obdržet společně s výplatou zhruba dalších 1 500 Kč měsíčně na víc.

Velkou výhodou pro zaměstnance je skutečnost, krom toho, že z příspěvku se podobně jako z klasických stravenek neodvádí daně, sociální ani zdravotní pojištění, že na tyto peníze se nevztahuje exekuce či případná insolvence.

Od 1.1.2021 bude zaměstnavatel moci vybírat hned ze tří možností, jak poskytnout svým zaměstnancům příspěvek na stravování:

 • Nepeněžité plnění – příspěvek na stravování ve formě stravenek (nebo elektronické stravenkové platební karty)
 • Závodní stravování – zaměstnavatel zajistí provoz závodní jídelny (kterou následně z části „dotuje“)
 • Peněžitý příspěvek – nový stravenkový paušál, kdy by zaměstnavatel vyplatil příspěvek na stravování zaměstnanci, společně s čistou mzdou – mohlo by se jednat o částku až 1500 Kč měsíčně (v roce 2021), z příspěvku se neplatí daně, sociální nebo zdravotní pojištění, nevztahuje se na něj exekuce nebo insolvence
 1. Nová hranice pro odepisování hmotného majetku

Po dlouhé době dochází ke zvýšení hranice pro odpisovaný majetek ze 40 tisíc na 80 tisíc Kč. Majetek pořízený v hodnotě do nové hranice, případně i technické zhodnocení bude tak možné si uplatnit přímo do nákladů. Tohoto ustanovení se taktéž týká přechodné ustanovení, který umožňuje tuto změnu aplikovat, pokud se tak účetní jednotka rozhodne, již na majetek pořízený v roce 2020. Samozřejmostí je zmínit tuto skutečnost v příloze účetní závěrky. Jinak povinně toto ustanovení platí od roku 2021.

 1. Mimořádné odpisy majetku pořízeného 2020 a 2021

Další změna se týká §30a zákona o dani z příjmů, kdy se v 1. a 2. odstavci změní časové období, nově tak ustanovení bude platit pro majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021. Mimořádné odpisy se budou týkat hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bude možné odepsat bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny. Mimořádné daňové odpisy se v takovém případě přestanou rovnat účetním daňovým odpisům, tuto změnu je zapotřebí zohlednit v daňovém přiznání.

 1. Zrušení kategorie nehmotného majetku

Novela zákona obsahuje vypuštění kategorie „nehmotný majetek“ ze ZDP a zrušení daňového odpisování u nehmotného majetku. Nehmotný dlouhodobý majetek se bude nadále vyskytovat jako účetní kategorie a pro daňové účely budou uplatňovány jeho účetní odpisy jako daňově uznatelné výdaje. Toto ustanovení by se mělo vztahovat na majetek pořízený od 1. 1. 2021

 1. Zvýšení hranice pro oznamování příjmů plynoucích do zahraničí

Na základě §38da odst. 6 písmena a) zákona o daních z příjmů jsou osoby povinné oznamovat příjmy plynoucí do zahraničí, které jsou osvobozeny, nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v ČR, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů stejného druhu přesáhne v kalendářním měsíci přesáhne 300 000 Kč. Dochází tedy ke zvýšení této hranice ze 100 000 Kč na 300 000 Kč.

 1. DPH změna u pronajímání nemovitostí k bydlení

Od 1.1.2021 již není možné dobrovolně uplatňovat DPH v případě nájmu nemovitostí určených k bydlení z důvodu zachování odpočtu DPH. Od nynějška je třeba pronájem takových nemovitostí osvobodit od DPH. S tím současně souvisí povinnost provést úpravu uplatněného odpočtu DPH u nemovitostí pořízených v posledních 10 letech, případně také u technického zhodnocení provedeného na těchto nemovitosti.

 1. Zvýšení slevy na poplatníka

Novela zákona zvyšuje základní slevu na poplatníka o 3 000 Kč, tedy z 27 840 Kč na 27 840 Kč pro rok 2021, a pro rok 2022 o další tři tisíce korun na výši 30 840 Kč.

 1. Zrušení solidárního zdanění a zavedení klouzavě progresivního zdanění s dvěma sazbami

Dochází také k úpravě sazeb daně, kdy je novelou zrušeno solidární zdanění ve výši 7 %. Nově budou příjmy danění sazbou 15 % do 48násobku průměrný mzdy a 23 % budou daněny příjmy přesahující 48násobek průměrný mzdy. Pro rok 2021 je 48násobek průměrné mzdy 1 701 168 Kč.

 1. Zrušení „superhrubé mzdy“

Počínaje výpočtu mzdy zaměstnanců za leden 2021 dojde k úpravě algoritmu výpočtu daně, kdy dodnes se základ daně stanovil jako součet hrubé mzdy a pojistného, které bylo odváděno zaměstnavatelem. Nyní se daň bude ve výši 15 % (eventuelně 23 %) bude počítat pouze z hrubé mzdy.

 1. Změna ve způsobu zveřejnění účetní závěrky

Nově bude také možné splnit povinnost zveřejnění účetní závěrky prostřednictví finančního úřadu. Jakmile dojde k podání daňového přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě, jehož přílohou je účetní závěrka, správce daně předá účetní závěrku v požadovaném rozsahu rejstříkovému soudu. Správce daně je povinen předat účetní závěrku rejstříkovému soudu v elektronické podobě bez zbytečného odkladu. Povinnost zveřejnit účetní závěrku bude splněna okamžikem podání u příslušného správce daně z příjmů. Dochází k zefektivnění komunikace mezi systémy veřejné správy a dosavadní dva úkony (podání přiznání k dani z příjmů správci daně a zaslání účetní závěrky rejstříkovému soudu) budou nahrazeny jedním podáním.

 

Změny v daňovém řádu

Dne 1. ledna 2021 nabývá účinnosti rozsáhlá novela Daňového řádu. Mezi hlavní body novely patří zavedení portálu MOJE daně, tedy elektronizaci správy daní. Podají-li daňové subjekty přiznání k dani z příjmu elektronicky, prodlužuje se jim lhůta na jeho podání o 1 měsíc na 4 měsíce po skončení zdaňovacího období. Toto prodloužení bude možné použít už na přiznání, podávaná za rok 2020. Současně s novelou dochází také k úpravě sankčního systému, nove se toleranční doba za pozdní úhradu daně zkracuje ze 4 pracovních dnů na 3 kalendářní dny, přičemž úrok do výše 1 000 Kč se nepředepíše. Toleranční doba za pozdní podání daňového tvrzení zůstává 5 pracovních dnů a pokuta se nepředepíše, pokud nedosáhne 1 000 Kč.

 

Novely zákona o daních z příjmů přijaté během roku 2020 s účinností od 1.1.2021

Zákonem č. 386/2020 Sb., došlo kromě zrušení daně z nabytí také k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let. Na nemovitosti zakoupené po 1.1.2021 se již vztahuje časový test 10 let. Dále v rámci tohoto zákona došlo ke snížení maximální částky úroků z hypoték na bytové potřeby odčitatelné od daňového základu z 300 na 150 tis. Kč.

Zákonem č. 299/2020 Sb., je možné v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 uplatnit daňovou ztrátu roku 2020.