Novinky 2022

Od 1.1. dochází opět ke zvýšení měsíční minimální mzdy z částky 15 200 Kč na 16 200 Kč. Hodinová sazba se pak zvýší z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Spolu s minimální mzdou vzrostou i zaručené mzdy v 8 skupinách prací dle jejich odpovědnosti a složitosti.

Skupina práce

2021

2022

Kč/hod.

Kč/měsíc

Kč/hodinu

Kč/měsíc

1.

90,50

15 200

96,40

16 200

2.

99,90

16 800

106,50

17 900

3.

110,30

18 500

117,5

19 700

4.

121,80

20 500

129,80

21 800

5.

134,40

22 600

143,30

24 100

6.

148,40

24 900

158,20

26 600

7.

163,90

27 500

174,70

29 400

8.

181,00

30 400

192,80

32 400

Výše sazeb stravného pro zaměstnance

Délka pracovní cesty

2021

2022*

5 – 12 hodin

91 - 108 Kč

120 - 142 Kč

12 – 18 hodin

138 - 167 Kč

181 - 219 Kč

nad 18 hodin

217 - 259 Kč

284 - 340 Kč

*platné od 20.8.2022

Základní sazby stravného v cizí měně 2022

Vyhláška č. 462/2021 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 zvyšuje základní sazby zahraničního stravného oproti roku 2021 u 9 zemí.

Země se změnou sazby stravného

země

měnový kód

Měna

2021

2022

Alžírsko

EUR

euro

45,-

50,-

Etiopie

EUR

euro

45,-

50,-

Francie

EUR

euro

45,-

50,-

Gruzie

EUR

euro

35,-

40,-

Chorvatsko

EUR

euro

35,-

40,-

Lichtenštejnsko

EUR

euro

60,-

65,-

Maďarsko

EUR

euro

35,-

40,-

Pákistán

EUR

euro

35,-

40,-

Rumunsko

EUR

euro

35,-

40,-

Základní sazby stravného u vybraných států

země

měnový kód

měna

sazba stravného

Belgie

EUR

euro

50,-

Bulharsko

EUR

euro

40,-

Dánsko

EUR

euro

55,-

Estonsko

EUR

euro

40,-

Finsko

EUR

euro

50,-

Francie

EUR

euro

50,-

Chorvatsko

EUR

euro

35,-

Irsko

EUR

euro

40,-

Itálie

EUR

euro

50,-

Kypr

EUR

euro

40,-

Litva

EUR

euro

40,-

Lotyšsko

EUR

euro

40,-

Lucembursko

EUR

euro

50,-

Maďarsko

EUR

euro

35,-

Malta

EUR

euro

50,-

Německo

EUR

euro

45,-

Nizozemsko

EUR

euro

50,-

Polsko

EUR

euro

40,-

Portugalsko

EUR

euro

40,-

Rakousko

EUR

euro

45,-

Rumunsko

EUR

euro

35,-

Řecko

EUR

euro

40,-

Slovensko

EUR

euro

35,-

Slovinsko

EUR

euro

40,-

Španělsko

EUR

euro

45,-

Švédsko

EUR

euro

55,-

Švýcarsko

CHF

švýcarský frank

75,-

Turecko

EUR

euro

40,-

Ukrajina

EUR

euro

45,-

Velká Británie

GBP

anglická libra

45,-

Základní náhrady pro zaměstnance při použití soukromého vozidla za 1 km jízdy

Typ vozidla

2021

2022

Jednostopá vozidla, tříkolky

1,20 Kč

1,30 Kč

Osobní silniční motorová vozidla

4,40 Kč

4,70 Kč

Průměrné ceny PHM pro vyúčtování služebních cest zaměstnanců

Druh paliva

2021

2022

benzin aut. 95 0 Super

27,80 Kč

44,50 Kč**

benzin aut. 98 0 Super

31,50 Kč

51,40 Kč***

motorová nafta

27,20 Kč

47,10 Kč**

Kilowatthodinu elektřiny

5,00 Kč

6,00 Kč*

*účinnost vyhlášky je od 12. března: změna z 4,10 Kč na 6,00 Kč

**účinnost vyhlášky je od 14. května: benzin 95 z 37,10 Kč na 44,50 Kč

motorová nafta z 36,10 Kč na 47,10 Kč

***účinnost vyhlášky je od 20. srpna: změna z 40,50 Kč na 51,40 Kč

Přehled slev u fyzických osob

Typ slevy

2021

2022

Na poplatníka

27 840 Kč

30 840 Kč

Na částečnou invaliditu poplatníka

2 520 Kč

2 520 Kč

Na plnou invaliditu poplatníka

5 040 Kč

5 040 Kč

Držitel průkazky ZTP/P

16 140 Kč

16 140 Kč

Pro studenta

4 020 Kč

4 020 Kč

Sleva na manžela(ku)

24 840 Kč

24 840 Kč

Sleva na manžela(ku) ZTP/P

49 680 Kč

49 680 Kč

Slevy na jedno vyživované dítě

15 204 Kč

15 204 Kč

Sleva na druhé vyživované dítě

19 404 Kč

22 320 Kč

Sleva na třetí a další vyživované dítě

24 204 Kč

27 840 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 2022

Výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2022 se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro daný rok. Pro rok 2022 je průměrná mzda ve výši 38 911 Kč. Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je v roce 2022 ve výši 1 867 728 Kč.

Nemocenské pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo ve Sdělení č. 380/2021 Sb. zvýšení redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění. V 1. redukční hranici na částku 1 298 Kč, ve 2. redukční hranici na částku 1 946 Kč a ve 3. redukční hranici na částku 3 892 Kč.

Úprava redukční hranice pro náhradu mzdy:

  1. 1 298 * 0,175 = 227,15 Kč
  2. 1 946 * 0,175 = 340,55 Kč
  3. 3 892 * 0,175 = 681,10 Kč

Zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění se od 1. ledna 2022 zvýší z částky 2 393 Kč na částku 2 627 Kč. Termín první zálohy za leden je do 8. února 2022.

Vlivem zvýšení minimální mzdy se od 1.1.2022 zvýší i pojistné na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Výše pojistného vzroste z 2 052 Kč na 2 187 Kč. Splatnost první zálohy, tedy za leden, je stejně jako u OSVČ do 8. února 2022.

U osob, za které platí zdravotní pojištění stát bude výše pojištění 1 967 Kč za měsíc.

Minimální výše měsíčního pojistného pro OSVČ

Min. měsíční pojistné

2021

2022

sociální pojištění

-

-

hlavní činnost

2 588 Kč

2 841 Kč

vedlejší činnost

1 036 Kč

1 137 Kč

zdravotní pojištění

2 393 Kč

2 627 Kč

Rozhodná částka zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost je 93 387 Kč.

Paušální zálohy OSVČ

Výše paušální zálohy pro OSVČ, které jsou v režimu paušální daně, je pro rok 2022 ve výši 5 994 Kč, tedy o 525 Kč vyšší než v roce 2021. V částce je zahrnuta záloha na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň. Splatnost je vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. Možnost přihlásit se do paušálního režimu je do 10. ledna 2022.

Novinky v daních od roku 2022

Nové tiskopisy

S účinností od 1.10.2021, došlo k několika změnám ve formulářích pro přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový formulář se použije pro zdaňovací období začínající dnem 1. října 2021. Nový formulář použili měsíční plátci již za přiznání za říjen 2021. Čtvrtletní plátci využijí nový formulář pro přiznání podávané v lednu 2022 za měsíce říjen, listopad a prosinec.

Odpočet na dary

Novelizace zákona o daních z příjmů umožňuje odečíst v případě darů až 30 % ze základu daně, a to pro zdaňovací období, která skončila v období od 1.3.2020 do 28.2.2022 – u fyzických i právnických osob. Po tomto období se hranice opět vrátí na 15 % u fyzických osob a na 10 % u právnických osob.

Zrušení limitu pro výplatu daňového bonusu

Novelou č. 609/2020 Sb. byl novelizován zákon o daních z příjmů. Jednou ze změn bylo i zrušení limitu pro výplatu daňového bonusu. V případě daňového zvýhodnění na vyživované dítě je možno uplatnit slevu vyšší, než je vypočtená daň. Rozdíl je pak daňový bonus, který je poplatníkovi vrácen jako přeplatek daně. Do této doby byla maximální možná výše daňového bonusu limitována částkou 60 300 Kč. Od roku 2021 je však tento limit zrušen.

Snížení odpočtu úroků

U bydlení sjednaných do konce roku 2020 byla hranice pro odečtení úroků od základu daně ve výši 300 000 Kč. U hypoték sjednaných od 1.ledna 2021 však lze odečíst úroky maximálně do výše 150 000 Kč – a to ze všech úvěrů poplatníků v téže hospodařící domácnosti.

Prodloužení časového testu pro osvobození prodeje nemovitosti

Při prodeji nemovitosti je důležité brát na vědomí platný časový test. Pokud byl časový test splněn, je příjem z prodeje nemovitosti od placení daně osvobozen.

Pro nemovitosti, jež byly pořízené v roce 2020 a starší je časový test 5 let pro osvobození od daně z příjmů, tedy pokud platí, že doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhla 5 let. V případě nemovitostí nabytých v roce 2021 bude však nově platit časový test 10 let. Pokud tento časový test nebude splněn, je poplatník povinen tento příjem přiznat a zdanit.

Novela zákona o nemocenském pojištění

Novela zákona o nemocenském pojištění přinesla prodloužení otcovské dovolené a přístupnější péči o nemocné. Nová pravidla vešla v účinnost dne 1.1.2022. Novela prodloužila otcovskou dovolenou z jednoho na dva týdny, kterou může otec čerpat buď v prvních šesti týdnech po narození dítěte nebo v šesti týdnech následujících po propuštění matky s dítětem z porodnice.

V oblasti péče o nemocné se rozšiřuje možnost čerpání ošetřovného i na blízké

příbuzné, kteří nežijí s nemocným v jedné domácnosti. Dále je možné zažádat o dlouhodobé

ošetřovné už pokud nemocný přebýval v zařízení lůžkové péče alespoň po 4 kalendářní dny. V případě péče o osobu, která je v nevyléčitelném stavu a je možné o ni pečovat v domácím prostředí, podmínka hospitalizace neplatí a pro nárok na ošetřovné stačí potvrzení stavu nemocného od ošetřujícího lékaře

Změny průměrné ceny pohonných hmot.

V průběhu roku 2022 se změnily sazby za pohonné hmoty následovně:

Vyhláškou č. 47/2022 Sb. ze dne 8. března se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., týkající se mimo jiné i stanovení průměrné ceny pohonných hmot. Účinnost této vyhlášky je od 12. března. Změna nastala v:

  • 4, písm. d) - průměrná cena 1 kilowatthodiny elektřiny se zvýšila z 4,10 Kč na 6,00 Kč.

Vyhláškou č. 116/2022 Sb. ze dne 14. května se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., týkající se mimo jiné i stanovení průměrné ceny pohonných hmot. Účinnost této vyhlášky je od 14. května 2022. Změny nastaly v:

  • 4, písm. a) - průměrná cena za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů se zvýšila z 37,10 Kč na 44,50 Kč
  • 4 písm. c) – průměrná cena za 1 litr motorové nafty z 36,10 Kč na 47,10 Kč.

Vyhláškou č. 237/2022 ze dne 15. srpna 2022 nastala změna v:

  • 4, písm. b) – průměrná cena za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů se zvýšila z 40,50 Kč na 51,40 Kč