Personální obsazení

K prvořadým cílům naší společnosti patří neustálá snaha o zkvalitňování pracovního kolektivu, který svou odborností bude přispívat k naplňování hlavního předmětu naší činnosti - a tím je poskytování poradenských služeb v ekonomické oblasti a vedení účetní evidence na co nejvyšší úrovni.

K zakladatelům společnosti a k vedoucím zaměstnancům patří:

Ing. Zdeněk Hamáčekředitel společnosti, absolvent VŠE Praha, analytik
Ing. František Jirásekabsolvent VŠE Praha, daňový poradce, bilanční účetní
Jana Hrádkovávedoucí účetní sekce
Zdena Procházkovávedoucí mzdové sekce
Ing. Veronika Vaškováasistent daňového poradce
Iva Němečkováodborný konzultant