Novinky 2020

Informace k EET *** Novinky 2019 *** Novinky 2018 *** Novinky 2017 *** Novinky 2016

Od 1.1.2020 dochází k dalšímu razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 13 350 korun na 14 600 korun a u hodinové sazby z 79,80 korun na 87,30 korun.

Společně s růstem minimální mzdy dojde k růstu u nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Zaručená mzda 2020

Skupina práce

2019

2020

Kč/hod.

Kč/měsíc

Kč/hodinu

Kč/měsíc

1.

79,80

13 350

87,30

14 600

2.

88,10

14 740

96,30

16 100

3.

97,30

16 280

106,40

17 800

4.

107,40

17 970

117,40

19 600

5.

118,60

19 850

129,70

21 700

6.

130,90

21 900

143,20

24 000

7.

144,50

24 180

158,10

26 500

8.

159,60

26 700

174,60

29 200

 

Výše sazeb stravného pro zaměstnance

Délka pracovní cesty

2019

2020

5 – 12 hodin

82 Kč

86 Kč

12 – 18 hodin

124 Kč

131 Kč

nad 18 hodin

195 Kč

205 Kč

Základní sazby stravného v cizí měně 2020

Vyhláškou č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, byla zvýšena sazba stravného u 23 zemí, a to zpravidla o 5 – 10 eur či dolarů.

Země se změnou sazby stravného

země

měnový kód

měna

2019

2020

Andorra

EUR

euro

40,-

45,-

Austrálie a Oceánie

USD

dolar

55,-

60,-

Bahrajn

EUR

euro

40,-

45,-

Bosna a Hercegovina

EUR

euro

35,-

40,-

Dánsko

EUR

euro

50,-

55,-

Chile

USD

dolar

50,-

55,-

Irsko

EUR

euro

45,-

50,-

Island

EUR

euro

55,-

60,-

Itálie

EUR

euro

45,-

50,-

Jordánsko

EUR

euro

40,-

45,-

KLDR

EUR

euro

40,-

45,-

Lucembursko

EUR

euro

45,-

50,-

Malajsie

USD

dolar

40,-

45,-

Malta

EUR

euro

45,-

50,-

Norsko

EUR

euro

55,-

60,-

Nový Zéland

USD

dolar

55,-

60,-

Omán

EUR

euro

40,-

50,-

Saúdská Arábie

EUR

euro

45,-

50,-

Singapur

USD

dolar

50,-

60,-

USA

USD

dolar

55,-

60,-

Sýrie

EUR

euro

45,-

50,-

Španělsko

EUR

euro

40,-

45,-

Venezuela

USD

dolar

60,-

65,-

Základní sazby stravného 2020 u vybraných států

země

měnov7 kód

měna

sazba stravného

Belgie

EUR

euro

50,-

Bulharsko

EUR

euro

35,-

Dánsko

EUR

euro

55,-

Estonsko

EUR

euro

40,-

Finsko

EUR

euro

50,-

Francie

EUR

euro

45,-

Chorvatsko

EUR

euro

35,-

Irsko

EUR

euro

50,-

Itálie

EUR

euro

50,-

Kypr

EUR

euro

40,-

Litva

EUR

euro

40,-

Lotyšsko

EUR

euro

40,-

Lucembursko

EUR

euro

50,-

Maďarsko

EUR

euro

35,-

Malta

EUR

euro

50,-

Německo

EUR

euro

45,-

Nizozemsko

EUR

euro

50,-

Polsko

EUR

euro

40,-

Portugalsko

EUR

euro

40,-

Rakousko

EUR

euro

45,-

Rumunsko

EUR

euro

35,-

Řecko

EUR

euro

40,-

Slovensko

EUR

euro

35,-

Slovinsko

EUR

euro

35,-

Španělsko

EUR

euro

45,-

Švédsko

EUR

euro

50,-

Švýcarsko

CHF

Švýcarský frank

75,-

Turecko

EUR

euro

40,-

Ukrajina

EUR

euro

45,-

Velká Británie

GBP

anglická libra

45,-

Základní náhrady pro zaměstnance při použití soukromého vozidla za 1 km jízdy

Typ vozidla

2019

2020

Jednostopá vozidla, tříkolky

1,10

1,10

Osobní silniční motorová vozidla

4,10

4,20

Průměrné ceny PHM pro vyúčtování služebních cest zaměstnanců

Druh paliva

2019

2020

benzin aut. 95 0 Super

33,10

33,20

benzin aut. 98 0 Super

37,10

36,20

motorová nafta

33,60

31,90

Přehled slev u fyzických osob

Typ slevy

2019

2020

Na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

Na částečnou invaliditu poplatníka

2 520 Kč

2 520 Kč

Na plnou invaliditu poplatníka

5 040 Kč

5 040 Kč

Držitel průkazky ZTP/P

16 140 Kč

16 140 Kč

Pro studenta

4 020 Kč

4 020 Kč

Sleva na manžela(ku)

24 840 Kč

24 840 Kč

Sleva na manžela(ku) ZTP/P

49 680 Kč

49 680 Kč

Slevy na jedno vyživované dítě

15 204 Kč

15 204 Kč

Sleva na druhé vyživované dítě

19 404 Kč

19 404 Kč

Sleva na třetí a další vyživované dítě

24 204 Kč

24 204 Kč

Novinky ve zdravotním a sociálním pojištění od roku 2020

Sociální a zdravotní pojištění 2020

Minimální mzda

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 79,80 Kč na 87,30 Kč.

Společně s růstem minimální mzdy, vzroste i úroveň zaručené mzdy. Od 1. ledna 2020 se bude nejnižší úroveň zaručené mzdy pohybovat v rozmezí od 14 600 Kč do 29 200 Kč měsíčně.

Vlivem růstu minimální mzdy se od 1.1.2020 zvýší pojistné osob bez zdanitelných příjmů, kterým výše pojistného vzroste o 168 Kč. Nově tak budou platit pojistné ve výši 1 971 Kč. První platba je splatná nejpozději 8. 2. 2020.

Nemocenské pojištění

Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění se zvyšují v 1. redukční hranici na částku 1 162 Kč, ve 2. redukční hranici na částku 1 742 Kč a ve 3. redukční hranici na částku 3 484 Kč.

Pojistné na sociálním zabezpečení

Částka průměrné mzdy pro účely pojistného pro rok 2020 byla stanovena ve výši 34 835 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 672 080 Kč.

Rozhodná částka zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 83 603 Kč ročně.

Pro osoby bez zdanitelných příjmů vzroste

Minimální výše měsíčního pojistného pro OSVČ

Min. měsíční pojistné

2019

2020

sociální pojištění

-

-

hlavní činnost

2 388 Kč

2 544 Kč

vedlejší činnost

876 Kč

955 Kč

zdravotní pojištění

2 208 Kč

2 352 Kč

Novinky v daních od roku 2020

Optimalizace územních pracovišť finančních úřadů

Od ledna 2020 dojde k optimalizaci územních pracovišť finančních úřadů. Optimalizace spočívá především k přesunutí daňových spisů poplatníků z 33 územních pracovišť na jiná pracoviště v rámci stejného finančního úřadu. Daňový poplatníci změnu jejich daňového spisu zjistí z pokynu č. GFŘ-D-41, kde bude uvedeno, kam byl příslušný daňový spis přesunut.

Optimalizovaná územní pracoviště budou občanům přístupná standardně minimálně dva dny v týdnu. Žádné územní pracoviště nebude optimalizací zrušeno ani přemístěno do jiného města, současná dostupnost poskytovaných služeb tak bude zachována a občané nebudou odkázáni na služby jiného územního pracoviště.

Seznam územních pracovišť v Pardubickém kraji, kterých se optimalizace týká:

ÚzP v Hlinsku, v Holicích, v Litomyšli a v Moravské Třebové.

Uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 je zákonem č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přeřazeno zboží v podobě tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH. Z tohoto důvodu se tak při dodání tepla a chladu použije druhá snížená sazba daně 10 % ve všech případech vzniku povinnosti přiznat daň po 1. 1. 2020.

GFŘ k § 21 odst. 4 písm. b) zákona o DPH upřesňuje, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné (dále také „DUZP“) primárně vždy ke dni odečtu z měřícího zařízení

Daňový balíček 2020

1. Změna pravidel daňové uznatelností technických rezerv pojišťoven

Daňově uznatelné technické rezervy budou nově vázány na pravidla obsažená v evropské směrnici Solvency II. Tento systém je odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků, neboť výši takto stanovených technických rezerv může pojišťovna ovlivňovat výrazně méně než u stávajícího postupu, který vychází ze zákona o účetnictví.

2. Upřesnění osvobození u daně z nemovitých věcí

Daňový balíček přináší též upřesnění podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky formou změny v oblasti daně z nemovitých věcí. Změna spočívá v přesnějším vymezení krajinných prvků, které budou podléhat osvobození od daně z nemovitých věcí. Osvobozeny tak budou skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy, mokřady, pokud bude tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků. Bude stanovena přechodná doba do konce roku 2021, ve které bude aplikován i stávající rozsah osvobození dle zákona o dani z nemovitých věcí. Poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků. Dále budou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

3. Zvýšení sazeb u daně z hazardních her

V případě zdanění hazardu se sazby zdanění loterií zvyšují z nynějších 23 procent až na 35 procent. Zdanění ostatních druhů hazardu, například z automatů nebo tombol, zůstává na dosavadní úrovni. Hráči budou zdaňovat výhry až od jednoho milionu korun. Vláda původně navrhovala limit 100 000 korun. Bude platit i srážková daň pro loterie, tomboly a účtenkovou loterii. U ostatních druhů hazardu bude možné uplatnit proti příjmům z výhry pouze vklad.

4. Zvýšení sazeb u spotřebních daní

Od 1. ledna 2020 dojde také ke zvýšení sazeb u spotřebních daních. Návrh na zvýšení spotřební daně má podle vlády omezit dopady účinků návykových látek na zdraví obyvatel. V případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzroste spotřební daň z nynějších 57 korun na 64,50 korun. Unie výrobců lihovin už dříve uvedla, že v takovém případě zdraží láhev o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká. Spotřební daně z cigaret a tabáku stoupnou v příštím roce zhruba o deset procent. Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun.

5. Katastr nemovitostí

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí se zvýší dvojnásobně na 2000 korun.